รายงานการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากการประชุมสภาเทศบาล 2561
วันที่ 22 มกราคม 2561รายงานการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากการประชุมสภาเทศบาล 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


รายงานการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากการประชุมสภาเทศบาล 2559
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 กันยายน 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER