ส่วนสัตว์เปิดท่าลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
อยู่ที่ถนนราชดำเนิน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,257 ไร่ ตั้งอยู่หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนราชฤดี” ในสมัย ร.5 ภายในสวนมีสวนสัตว์เปิด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพให้ผู้ คนได้ออกกำลังกาย

 สถานที่ตั้ง

ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งดึงดูดใจ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวนครศรีธรรมราช
ในบรรยากาศธรรมชาติ สร้างดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 5 ส่วนดังนี้

1. สวนสัตว์และสวนสัตว์เปิด มีพื้นที่ 14 ไร่ มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ ได้แก่ กวาง , อีเก้ง , เลียงผา ,
เนื้อทราย , นกคาสโซวารี และสัตว์ที่อยู่ในกรงจำนวนมาก ดังเช่น นกแก้ว นกโนรีสีเขียว นกขุนแผน นกกาบบัว นกตะกรุม
และยังมีสัตว์ที่อยู่ภายนอกริมรั้วสัตว์สัตว์เปิด เช่น เหยี่ยวแดงใหญ่ นกเหงือกหังหงอก

2. สวนสัตว์ภายนอก เป็นส่วนสัตว์ริมคลอง มีสัตว์หลายชนิด ได้แก่ เหยี่ยวแดง นกเหยี่ยวหัวหงอก ลิงหางยาว ชะนีมงกุฏ ลิงกัง

3. สวนนก มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ หลังคาปกคลุมด้วยลวดตาข่าย ภายในบริเวณส่วนนก มีน้ำตก ลำธาร สะพานไม้ ทางเดินชมนก
ที่นั่งชมนกตามจุดต่าง ๆ ภายในมีนกประเภทสวนงามหลายชนิด เช่น นกเขียวควาย นกหว้า นกกางเขน นกขมิ้นใหญ่ นกหงส์หยก นกซู่อู้
นกต้อยตีวิด นกอีล้ำ เป็นต้น

4. สวนนกน้ำ มีพื้นที่ 6 ไร่ มีนกประเภทต่าง ๆ ถึง 300 ชนิด เช่น นกตีนเทียน นกยูง นกพริก นกอีโก้ง ซึ่งผู้เยี่ยมชมต้องเดินบน
สะพานทางเดินเท่านั้น

5. สวนสุขภาพ เช่น สวนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีอุปกรณ์ฝึกมาตรฐานจำนวน 12 ชุด

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. มีเส้นทางเดินรถเป็นถนนภายในเพื่อชมสถานที่ต่าง ๆ ในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ให้สามารถเข้าชมสภานที่ต่าง ๆ
ได้สะดวก และมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ และยังมีทางเดินเข้าติดต่อถึงกันทุกสวน

2. มีร้านอาหารบริการอาหารที่หลากหลายชนิด สะอาด ราคาไม่แพง มีการบริการห้องน้ำอย่างเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว

3. บรรยากาศภายในสวนสัตว์เปิดมีความร่มรื่น มีศาลาพักผ่อนริมน้ำ รอบทะเลสาบ นักท่องเที่ยวได้พักยามเหนื่อยล้า
มีเจ้าหน้าที่ดูแลภายในสวนนให้การบริการคำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับนกชนิด ต่าง ๆ สวนสุขภาพมีลานกว้างเพียงพอที่จะ
ให้ประชาชนออกกำลังกาย นักท่องเที่ยวจะชอบมาออกกำลังกายยามเย็น เมื่เสร็จภาระกิจจากการงานแล้ว

ทรัพยากรที่ควรศึกษา

1.ลักษระในการจัดสวนสาธารระเป็นระบบสวนป่า

2. ศึกษาลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ

เส้นทางเข้าสู่แหลงท่องเที่ยว

จาก ถนนราชดำเนินไปตามเส้นทางไปยังสนามกีฬา ถึงสี่แยกไฟแดงหน้าวัดชะเมา ใกล้วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 อยู่ทางด้านขวามือ หากไปรถโดยสาร
สายหัวถนน - สนามกีฬา จนถึงสนามกีฬา จึงเดินผ่านสนามกีฬาทะลุไปทางด้านหลัง ข้ามสะพานก็จะถึงสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์

เอกสารอ้างอิง
หนังสือ สรานุกรรมวัฒนธรรมภาคใต้
1082 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง | อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-342880