อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช


อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
ความเป็นมา
ข้อมูลให้บริการศูนย์การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลให้บริการศูนย์การเรียนรู้ผ่านอักษร
ข้อมูลให้บริการศูนย์การเรียนรู้ผ่านจอ
ข้อมูลให้บริการศูนย์การเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
โซนตะลอนเน็ต (Internet Zone) : ค้นคว้าหาความรู้ไร้พรมแดน

 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER