สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

  วันเปิดทำการ:   ทุกวัน

  เวลาเปิดทำการ:   08.30 - 17.00
1082 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง | อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-342880