มาตรการลดใช้พลังงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการลดใช้พลังงาน โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER