สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตรวจสอบ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปรายรับ-รายจ่าย


  รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำไตรมาส
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


สรุปรายจ่ายจริงประจำไตรมาส
ตรวจสอบ
รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
1. รายงานสรุปรายจ่ายจริงประจำไตรมาส1
2. รายงานสรุปรายจ่ายจริงประจำไตรมาส2
3. รายงานสรุปรายจ่ายจริงประจำไตรมาส3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER