Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
884
14-07-2020 13:32:06
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร
883
13-07-2020 16:38:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
882
13-07-2020 16:34:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟัง โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
881
13-07-2020 15:39:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
880
13-07-2020 11:13:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
879
10-07-2020 17:18:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
878
10-07-2020 17:17:58
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
877
10-07-2020 17:16:43
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
876
09-07-2020 15:28:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
875
09-07-2020 15:14:33
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
874
09-07-2020 12:07:07
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
873
08-07-2020 17:04:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
872
08-07-2020 17:04:08
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา สำหรับวันอาสาฬหบูชา
871
08-07-2020 17:02:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เสวนาเปิดฟ้า เที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช”
870
08-07-2020 17:01:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
869
08-07-2020 16:02:42
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร และโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง พร้อมตรวจความเรียบร้อย
868
08-07-2020 14:45:23
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
867
08-07-2020 14:40:59
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
866
03-07-2020 16:45:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
865
03-07-2020 16:41:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19

รวมทั้งหมด 832 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 42 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :