Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
793
20-05-2020 14:32:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ( OBS) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
792
19-05-2020 15:42:49
    แจ้งการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00
791
19-05-2020 12:11:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา
790
18-05-2020 16:09:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบชุดการเรียนรู้ช่วงCOVID-19
789
15-05-2020 19:59:33
    นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covic-19 ให้กับประชาชน
788
14-05-2020 12:14:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
787
13-05-2020 20:04:05
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 เพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19
786
12-05-2020 16:26:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาลนคนนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
784
08-05-2020 16:38:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
783
08-05-2020 11:31:47
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดนูรุลมูบีน และ มัสยิดอัดดารุสลาม
782
08-05-2020 11:01:05
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 เพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19
781
07-05-2020 16:29:25
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดญาเมี๊ยะ
780
07-05-2020 15:37:18
    การประชุมปฏิบัติการ ครูต่างชาติโปรแกรม English For Child (EFC) ทุกระดับชั้น
779
07-05-2020 11:16:47
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ควบคุม และ ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
778
08-05-2020 09:23:57
    ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชและพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
777
05-05-2020 15:52:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ อ่างล้างมือพึ่งเท้า
775
03-05-2020 12:32:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ร้านตัดผม ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( Covid-19)
774
01-05-2020 16:34:46
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
773
01-05-2020 13:57:47
    ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารญสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
772
29-04-2020 17:15:37
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบของสำนักการศึกษา

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :