Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
771
29-04-2020 14:35:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการช่าง แจ้งขอหยุดการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย
769
29-04-2020 13:36:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
768
29-04-2020 11:54:13
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ก้าวไปด้วยกัน เดินหน้าเทศบาล
767
28-04-2020 11:56:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
766
27-04-2020 17:02:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
765
27-04-2020 16:13:33
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
764
25-04-2020 10:26:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
763
24-04-2020 15:34:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.)
762
24-04-2020 15:08:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ที่มีความประสงค์แจก เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โปรดแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการแจก ต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
761
24-04-2020 12:31:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการช่าง ดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประตูขาว
760
23-04-2020 15:54:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน กรณีจัดงานมงคลสมรส งานบรรพชาอุปสมบท และงานฌาปนกิจศพ โปรดแจ้งให้เทศบาลทราบ
759
23-04-2020 11:58:00
    รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
758
21-04-2020 11:15:38
    งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าวัดมุมป้อม อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
757
20-04-2020 15:11:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต
756
20-04-2020 13:16:00
    รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
755
17-04-2020 19:01:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
754
17-04-2020 11:35:15
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำโรงกรองน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยตนเอง
753
17-04-2020 10:48:05
    รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
752
16-04-2020 10:44:10
    สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( โรงรับจำนำของรัฐ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
751
15-04-2020 11:02:58
    รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :