Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
728
01-04-2020 17:06:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนรครศรีธรรมราช ร่วมรายการเทศบาลยิ้ม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
727
01-04-2020 17:06:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
726
01-04-2020 16:13:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ทั่วพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ และชุมชน ทั้ง 65 ชุมชน
725
01-04-2020 11:47:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมล้างมือในอ่างล้างมือที่จัดตั้งไว้ให้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจลสำหรับล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
724
31-03-2020 17:45:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )
723
01-04-2020 09:51:59
   สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 )
722
01-04-2020 09:53:14
   คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
720
31-03-2020 11:02:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
719
30-03-2020 16:28:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส covic-19
718
30-03-2020 15:34:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาและบรรเทาสาธารภัย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
717
27-03-2020 20:16:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
716
27-03-2020 17:12:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
715
27-03-2020 15:53:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563
713
27-03-2020 15:37:08
    นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
712
27-03-2020 14:44:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง
711
27-03-2020 13:57:24
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนครศรีธรรมราช ของดการออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส VOVID 19 ทั้งนี้หากประชาชนต้องการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน สามารถใช้บริการได้ที่ สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-358292
710
27-03-2020 13:20:33
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
709
26-03-2020 11:27:55
    ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
708
25-03-2020 15:22:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)
707
25-03-2020 11:25:07
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :