Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
706
25-03-2020 11:02:09
    นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
705
25-03-2020 10:07:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งมาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )
704
24-03-2020 15:34:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ
703
23-03-2020 17:11:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
702
23-03-2020 12:17:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
700
19-03-2020 15:11:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
699
19-03-2020 11:27:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
698
18-03-2020 16:50:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการต่อสัญญาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
697
18-03-2020 14:48:05
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำโรงสูบน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
696
18-03-2020 14:37:54
   
695
18-03-2020 12:18:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับเพิ่มเติม
694
17-03-2020 16:31:58
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
693
17-03-2020 16:30:25
    รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ระเบียงใต้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
692
17-03-2020 13:08:13
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1/2563
691
17-03-2020 13:02:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาหารือ สถานการณ์โรค Covid-2019 จังหวัดนครศรีธรรมราช
690
10-03-2020 14:47:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน เตือนช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้สูง
689
10-03-2020 12:06:16
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์และถ่ายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับระบบสวัสดิการของรัฐและระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ กับคณะผู้วิจัยจากหน่วยวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านชุมชนและเมืองสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
688
10-03-2020 11:35:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการใช้ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามที่กำหนด
687
09-03-2020 16:26:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้ารณรงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริการ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ในจุดให้บริการประชาชน
686
08-03-2020 11:06:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :