Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
665
20-02-2020 11:07:21
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล English For Child (EFC)
664
20-02-2020 08:45:17
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
663
19-02-2020 16:54:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ
662
19-02-2020 16:48:48
    การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
661
17-02-2020 15:36:36
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
660
17-02-2020 14:00:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
659
17-02-2020 12:10:49
   รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
658
17-02-2020 11:06:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
657
14-02-2020 16:05:03
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
656
14-02-2020 12:26:22
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจลูกเสือสำรองโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง และโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
655
14-02-2020 11:47:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2562
654
14-02-2020 10:52:21
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูความพร้อมต้อนรับ เทศกาลวันแห่งความรั
653
13-02-2020 15:52:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ6 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
652
13-02-2020 11:21:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
651
11-02-2020 09:41:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ"ศรีธรรมราชา" และ ทอดผ้าป่า ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
650
08-02-2020 19:42:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน
649
08-02-2020 07:52:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2563
648
07-02-2020 17:32:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ประจำปี 2563 ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
647
07-02-2020 16:02:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
646
07-02-2020 10:04:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏ "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2563

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :