Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1019
28-09-2020 11:58:42
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว
1018
25-09-2020 15:58:17
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1017
25-09-2020 14:40:54
    นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1016
23-09-2020 15:57:09
   นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
1015
23-09-2020 15:29:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
1014
23-09-2020 15:27:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการวิทยุ FM 88.5 MHz. สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล
1013
23-09-2020 14:57:19
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
1012
23-09-2020 14:22:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1011
23-09-2020 12:02:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
1010
22-09-2020 15:59:13
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวัดอุปนันทารามเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1009
21-09-2020 16:16:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
1008
19-09-2020 10:31:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่”ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
1007
18-09-2020 09:11:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
1005
17-09-2020 14:16:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยปิดเส้นทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงโพธิ์เสด็จถึงหน้าโรงแรมเจวี ( ถนนเทวบุรี )
1003
17-09-2020 11:36:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหมรับ 2563
1002
16-09-2020 16:25:52
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงามในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1001
16-09-2020 16:19:04
    ผลการตัดสินการประกวดหมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
1000
16-09-2020 14:34:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานพิธีแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
999
16-09-2020 13:53:15
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานบุญสารทเดือนสิบ ( คืนที่ 5 )
998
16-09-2020 13:48:57
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเวทีชุมชน งานประเพณีสารทเดือนสิบ ( คืน ที่ 4 )

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :