Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
625
27-01-2020 14:57:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังและบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่าง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) กับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
624
27-01-2020 11:53:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาทำถนนเพื่อใช้สัญจรเป็นการชั่วคราว
623
25-01-2020 08:36:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2563
621
24-01-2020 12:26:06
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่สถานศึกษา
620
23-01-2020 15:50:28
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563
619
23-01-2020 15:06:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
618
23-01-2020 15:06:23
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
617
23-01-2020 15:03:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
613
23-01-2020 14:46:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวิดีโอ
612
22-01-2020 15:28:15
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยื่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
611
22-01-2020 15:23:21
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองหัวหิน
610
21-01-2020 14:55:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
609
20-01-2020 16:01:56
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
608
20-01-2020 15:55:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากเทศบาลยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
607
20-01-2020 15:46:50
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
606
20-01-2020 09:41:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ วันกองทัพไทย ประจำปี 2563
605
17-01-2020 13:49:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน ” วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
604
17-01-2020 11:15:41
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่8
603
17-01-2020 10:40:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ก้าวไปด้วยกัน เดินหน้าเทศบาล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm. 88.50 Mhz. พร้อม การถ่ายทอดสด Facebook Live
602
16-01-2020 16:08:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูครั้งที่64 ปี2563 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :