Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
601
15-01-2020 15:37:19
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมิน นิเทศก์ teacher English for child ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
600
15-01-2020 14:04:05
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
599
15-01-2020 13:57:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
598
15-01-2020 12:03:18
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
597
15-01-2020 11:15:39
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
596
15-01-2020 11:04:29
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
595
15-01-2020 10:24:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
594
15-01-2020 10:16:54
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวักท้าวโคตร
593
15-01-2020 10:10:50
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
592
15-01-2020 09:59:16
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
591
15-01-2020 09:53:14
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
590
15-01-2020 09:45:39
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
589
15-01-2020 09:31:38
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ระเบียงใต้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
588
14-01-2020 16:35:58
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
587
13-01-2020 09:48:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
586
11-01-2020 13:34:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร เยี่ยมชมบูทกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
585
11-01-2020 13:29:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล เยี่ยมชมบูทกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
584
11-01-2020 13:24:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
583
10-01-2020 13:31:19
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
582
10-01-2020 13:27:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :