Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
516
29-11-2019 15:49:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่1/2563)
515
29-11-2019 15:06:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล ”
514
29-11-2019 15:06:11
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ก้าวไปด้วยกัน เดินหน้าเทศบาล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm. 88.50 Mhz. พร้อม การถ่ายทอดสด Facebook Live
513
29-11-2019 12:19:58
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
512
28-11-2019 18:04:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
511
28-11-2019 16:32:08
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
510
28-11-2019 16:12:38
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
509
28-11-2019 11:45:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
508
28-11-2019 10:55:34
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
507
27-11-2019 15:10:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ”
506
26-11-2019 14:48:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
505
25-11-2019 16:08:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 และ การทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดนครศรีธรรมราช
504
25-11-2019 15:24:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน
503
25-11-2019 14:34:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว( รัชกาลที่ 6) เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
502
25-11-2019 11:57:33
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน
501
22-11-2019 15:23:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
500
22-11-2019 15:18:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักวิทยาศาสตร์ใส่ใจเทคโนโลยี
499
22-11-2019 13:09:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน
498
22-11-2019 12:02:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสนอความคิดเห็น ในการที่ บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ฐานพระสยม ณ ฐานพระสยม ตลาดท่าชี อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
497
21-11-2019 15:30:40
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการถนนพัฒนาการคูขวาง(ตลาดเสาร์–อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :