Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
496
21-11-2019 14:08:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
495
20-11-2019 14:34:15
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
494
20-11-2019 13:35:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
493
20-11-2019 11:52:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล ในกิจกรรมกำจัดวัชพืช บริเวณคลองรอบสวนสาธารณะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)
492
20-11-2019 11:41:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
491
19-11-2019 11:35:13
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
490
18-11-2019 16:06:23
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งที่ 2/2562 และคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562
489
20-11-2019 09:45:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด BIG CLEANING DAY
488
18-11-2019 15:32:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
487
18-11-2019 10:42:27
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน
486
16-11-2019 11:37:03
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child)
485
16-11-2019 11:33:20
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน
484
15-11-2019 14:09:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
483
15-11-2019 11:40:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
482
14-11-2019 14:54:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
481
14-11-2019 14:42:00
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
480
14-11-2019 10:54:16
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2562
479
13-11-2019 14:23:50
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
478
13-11-2019 13:35:23
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5
477
12-11-2019 14:48:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีห่มผ้าประปรินิพพาน ณ แดนพุทธภูมิ

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :