Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
476
11-11-2019 21:56:38
    นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562
475
11-11-2019 15:14:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพระบายสี งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
474
08-11-2019 15:57:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม มอบหมายหน้าที่ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
473
08-11-2019 15:12:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
472
08-11-2019 11:16:57
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
471
07-11-2019 16:33:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมสรุปผลเตรียมความพร้อม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
470
07-11-2019 12:00:36
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
469
06-11-2019 15:01:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 4 /2562
468
06-11-2019 14:13:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
467
06-11-2019 11:21:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ด่วนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
466
06-11-2019 09:42:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
465
06-11-2019 09:41:35
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ งานพุทธภูมิ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
464
04-11-2019 18:36:54
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
463
04-11-2019 14:29:58
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ ระเบียงใต้ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ช่อง 11 )
462
31-10-2019 11:25:15
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ และอนุกรรมการในการจัดทำแผนดำเนินการโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
461
31-10-2019 10:46:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือน ตุลาคม 2562
460
30-10-2019 16:04:23
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับมอบรองเท้าบูทและถุงมือยาง จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
459
30-10-2019 14:58:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562
458
30-10-2019 11:45:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรบโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( English for child ) ระดับประถมศึกษา
457
30-10-2019 11:32:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :