Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
405
02-10-2019 17:47:25
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นทีช่วยเหลือ นายสมพร เมฆแก้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และบุตร ณ ชุมชนมะขามชุม ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
404
01-10-2019 23:34:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
403
01-10-2019 12:26:18
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดเวทีชุมชนในงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2562
402
30-09-2019 14:32:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานงานบุญประจำปี พิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย-เจ้าแม่อ่างทอง
401
30-09-2019 08:59:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับนายศิริพัฒ พัฒกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
400
28-09-2019 22:36:57
   
399
30-09-2019 08:45:24
   ผลการตัดสินการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ
397
27-09-2019 17:07:12
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
396
27-09-2019 13:00:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานพิธีเปิดประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
395
27-09-2019 12:37:02
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีสารทเดือนสิบ 2562
394
26-09-2019 16:52:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562
393
26-09-2019 13:18:54
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
392
26-09-2019 10:04:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
391
26-09-2019 10:05:31
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คืนที่4 ประจำปี 2562
390
25-09-2019 16:47:50
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงานเมืองคอนซิกตี้ (NAKHON SI OLD TOWN EPISODE3 MAUNGKHON SIXTY 60 s)
389
25-09-2019 16:42:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
388
25-09-2019 10:51:30
   กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คืนที่ 3 (วันที่ 24 กันยายน 2562 ) ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
387
24-09-2019 17:20:59
    ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นเป็นบัญชีเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
386
24-09-2019 15:02:24
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว “สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”
385
24-09-2019 13:23:25
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คืนที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน) ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :