Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
976
08-09-2020 11:58:59
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
975
08-09-2020 11:58:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบของโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
974
08-09-2020 11:57:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
973
03-09-2020 11:53:05
    ครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ " ก้าวไปด้วยกันเดินหน้าเทศบาล " ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM 88.5 MHZ.
972
01-09-2020 14:35:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงของชุมชนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
971
01-09-2020 14:52:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)
970
31-08-2020 13:42:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
969
31-08-2020 13:41:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชน
968
31-08-2020 13:40:23
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
967
28-08-2020 16:01:31
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
966
28-08-2020 15:57:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
965
28-08-2020 15:56:38
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
964
28-08-2020 14:10:07
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูสังกัดเทศบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
963
28-08-2020 13:40:47
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
962
27-08-2020 17:00:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการรับมอบโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด
961
27-08-2020 16:57:08
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงานของพนักงานสำนักการช่าง
960
27-08-2020 16:55:07
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6/2563
959
27-08-2020 16:24:50
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครู บุคลากร ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
958
26-08-2020 16:34:38
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช บันทึกเทปรายการระเบียงใต้
957
25-08-2020 14:30:26
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :