Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
956
25-08-2020 13:48:09
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายคำมูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
955
25-08-2020 11:19:33
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ ประจำปี 2563
954
25-08-2020 11:00:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง
953
25-08-2020 10:59:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
952
22-08-2020 22:00:34
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
951
21-08-2020 20:10:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือลูกหลานสวมหมวกนิรภัย
950
21-08-2020 17:28:57
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ""เทศบาล...ยิ้ม" กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาล" ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm 88.5 MHZ.
949
21-08-2020 16:55:13
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4
948
21-08-2020 12:19:26
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ) ครั้งที่ 8/2563
947
21-08-2020 11:13:35
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย
946
20-08-2020 11:18:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักกีฬา และขอเชิญชวนประชาชนชมแข่งขันสามล้อพ่วงท้ายโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
945
19-08-2020 16:43:17
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทดสอบสมอง การเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
944
19-08-2020 16:42:33
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
943
19-08-2020 16:40:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
942
19-08-2020 12:24:04
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย ณ บริเวณสวนหย่อมสี่แยกเบญจมราชูทิศ
941
19-08-2020 11:35:12
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
940
17-08-2020 13:58:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
939
17-08-2020 12:35:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป
938
17-08-2020 12:24:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
937
17-08-2020 11:43:38
   นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน ณ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :