Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
936
14-08-2020 14:54:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
935
13-08-2020 11:36:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงินพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
933
13-08-2020 09:25:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์นวัดคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกีรติและถวายพรชัยมงคลคาถาแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
932
13-08-2020 09:25:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
931
13-08-2020 09:23:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
930
13-08-2020 09:22:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
929
14-08-2020 10:41:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ( ต้นตะแบก ) จำนวน 30 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด)
928
12-08-2020 10:42:34
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณหน้าป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด)
927
11-08-2020 15:12:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมห้องเรียนโปรแกรม English For Child (EFC) และ SMEP
926
11-08-2020 11:39:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
925
10-08-2020 14:43:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ครบรอบ 101 ปี
924
07-08-2020 10:32:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
923
06-08-2020 16:28:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2563 ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
922
06-08-2020 11:24:55
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
921
06-08-2020 11:20:16
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
920
06-08-2020 09:45:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแจกข้าวสาร (เทกระจาด)ในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2563
919
05-08-2020 16:15:23
    การจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
918
04-08-2020 13:14:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงหลักเมืองนครศรีธรรมราช
917
03-08-2020 16:21:29
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563
916
04-08-2020 11:41:40
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง และ เทศบาลตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :