Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
915
04-08-2020 11:35:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
914
31-07-2020 15:50:55
    พิธีเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
913
31-07-2020 14:16:23
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
912
30-07-2020 17:07:21
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563
911
30-07-2020 11:01:56
   นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) (ส่วนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ประจำปี พ.ศ.2563
910
29-07-2020 16:17:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
909
29-07-2020 13:48:17
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมทางไกลโครงการส่งเสริมความสามารถของเมืองในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกและลดมลพิษจากพลาสติกลงสู่มหาสมุทร
907
29-07-2020 13:38:58
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน
906
29-07-2020 11:35:35
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
905
29-07-2020 11:32:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ.2561-2565)
904
29-07-2020 09:29:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงินพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
903
28-07-2020 10:10:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
902
24-07-2020 15:53:34
    ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมนิเทศและรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น และแนวทางหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
901
24-07-2020 15:52:32
   พิธีห่มผ้าปรินิพพาน ประจำปี 2563
900
29-07-2020 13:41:11
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมทางไกลโครงการส่งเสริมความสามารถของเมืองในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกและลดมลพิษจากพลาสติกลงสู่มหาสมุทร
899
23-07-2020 15:52:43
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
897
22-07-2020 15:25:53
    การจัดสัมมนาทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)
896
24-07-2020 11:04:55
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกตำแหน่งกรรมการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
895
22-07-2020 09:11:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 61
894
21-07-2020 15:06:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรอง ณ บริเวณ ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :