Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
873
08-07-2020 17:04:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
872
08-07-2020 17:04:08
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา สำหรับวันอาสาฬหบูชา
871
08-07-2020 17:02:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เสวนาเปิดฟ้า เที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช”
870
08-07-2020 17:01:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
869
08-07-2020 16:02:42
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร และโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง พร้อมตรวจความเรียบร้อย
868
08-07-2020 14:45:23
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
867
08-07-2020 14:40:59
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
866
03-07-2020 16:45:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
865
03-07-2020 16:41:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
864
03-07-2020 15:55:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
863
03-07-2020 15:26:09
    รองครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เทศบาลวัดศรีทวี
862
03-07-2020 13:27:25
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
861
02-07-2020 15:35:36
    นายพิมล พูลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมพิจารณาเครื่องชี้เศรษฐกิจและร่างรายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ณเดือนมิถุนายน 2563
860
02-07-2020 14:16:01
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
859
02-07-2020 14:14:29
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อาคารระดับปฐมวัย ( สาย กัมพลานนท์ อุทิศ )
858
02-07-2020 13:18:17
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
857
01-07-2020 12:20:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรก ในปีการศึกษา 2563
856
01-07-2020 11:49:47
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563
855
01-07-2020 11:41:02
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563
854
01-07-2020 11:18:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :