Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

       

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร เพื่อให้เกียรติแด่นางสาวอำพร ด่านคงรักษ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตนันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-09-2020 12:11:51
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช