Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีการรายงานสถานะการคลังประจำเดือน สิงหาคม 2563 และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

                                                    

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-09-2020 15:36:40
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช