Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-10-2020 12:22:00
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช