Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายไสว  เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชุมร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิทยา  เขียวรอด  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-10-2020 14:47:01
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช