Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม

       

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  โดยมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 66 ชุมชน เข้าร่วมประชุมและได้มีการแนะนำชุมชนใหม่ ชุมชนที่ 66 ได้แก่ชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์

ทั้งนี้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้พบปะและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมเพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-10-2020 10:22:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช