Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาชั้น 4  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น  ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-10-2020 17:04:26
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช