Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันอังคาร ที่13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเมือง นครศรีธรรมราช ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.......................................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-10-2020 11:40:15
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช