Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร


วันอังคาร ที่13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเมือง นครศรีธรรมราช 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที 
..........................................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-10-2020 20:17:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช