Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่3/2563)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่3/2563)

       

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่2/2563)  ณ บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต4
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ขึ้น ตามนโยบายของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อต้องการให้มารดาและเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก และมารดา โดยการมอบไข่ไก่สด และนมวัว 100% ให้กลับไปรับประทานเป็นประจำทุกเดือน
……………………………
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-01-2020 15:01:31
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช