Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันอังคารที่  28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   มอบหมายให้ นายสนิท  พรหมสุภา  รองปลัดเทศบาล  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และ หาแนวทางการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมั่นคง  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-01-2020 14:01:24
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช