Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563

       

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563  ทั้งนี้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาดำรงตำแหน่งใหม่ และรับรองรายงานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน มอบนโยบายในการทำงาน โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-01-2020 11:23:07
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช