Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชของผู้ตรวจการแผ่นดิน

       

     วันพฤหัสบดี    ที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชของผู้ตรวจการแผ่นดิน     ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์   ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมี นายสิริน  ชาวเพ็ชรดี  ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน2  สำนักงานตรวจการแผ่นดิน  เป็นประธานการประชุม
............................................................................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-01-2020 11:54:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช