Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และรับทราบปัญหา ความต้องการเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-01-2020 12:08:26
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช