Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       

      วันพฤหัสบดี    ที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา  17.30- 19.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563   ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
         ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ สืบทอดและทำนุบำรุงซึ่งพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และจรรโลงไว้ซึ่งความเป็นนครแห่งอารยธรรมที่มีประวัติสาสตร์อันยาวนาน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยมี นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวครั้งนี้
..........................................
ภาพ// ข่าว// ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-01-2020 20:13:40
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช