Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563

       

วันศุกร์ ที่31 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ แก้วปาน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563 พร้อมด้วยผู้สูงอายุจากศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) นากจากนั้นเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบรางวัลให้น้องๆนักเรียน ที่ตอบคำถามจากกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม  เป็นเงินจำนวนหนึ่ง

 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทุกคนร่วมกันสวดมนต์ ฟังธรรม รับพรจากพระ และร่วมรับประธานอาหารกลางวัน จากนั้นได้แลกเปลี่ยนสนทนาธรรม ระหว่างมื้ออาหาร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

……………………….
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  31-01-2020 17:14:17
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช