Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวย ( ฝ่ายวิชาการ ) การสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวย ( ฝ่ายวิชาการ ) การสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

       

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการ( ฝ่ายวิชาการ )สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

                โดยที่ประชุมได้รายงานการติดตามงานที่ผ่านมาดังนี้ นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  การคัดเลือกนักเรียน ครู เป็นตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค และมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ และการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

               

ข่าว/ภาพ/ แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  31-01-2020 14:27:03
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช