Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

          วันอังคาร    ที่  4  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00   น. ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี  พร้อมด้วย  นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.สามิตร อ่อนคง อาจารย์พิเศษโรงเรียนวัยใส  เจ้าหน้าที่ พนักงาน กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในความรับผิดชอบต่อไป ซึ่งคณะศึกษาดูงานที่มาในครั้งนี้  นำโดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี   
....................................................
ภาพ//ข่าว// ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  04-02-2020 14:02:57
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช