Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และงานธุรการ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และงานธุรการ

       

วันพฤหัสบดี ที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และงานธุรการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล

โดยในการประชุมครั้งนี้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายเรื่องการปฏิบัติงานธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ จากนั้นนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ และผอ.สำนักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายเรื่องระเบียบพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน  ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อาคารจอดรถ)

..................................

ข่าว///จันทร์จิรา

ภาพ/จันทร์จิรา/ไกรสิทธิ์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-02-2020 15:30:39
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช