Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       

 วันอังคาร   ที่  24  มีนาคม   พ.ศ. 2562   เวลา  15.30  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ร่วมประชุมหารือ  ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ที่ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อวางมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)   โดยมี   พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รอง เสธ.ทภ.4  เป็นประธานการประชุม
..............................................................

ข่าว// ญาดากุล
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  25-03-2020 11:25:07
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช