Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปลัดเทศบาล เป็นประธานการปปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม และแนะแนวทางการดำเนินงานด้วย

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-03-2020 11:27:55
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช