Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์  ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม  โดยที่ประชุมวางแนวทางการรวบรวมสถิติข้อมูล แผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย่างมีประสิทธิภาพ
.....................................................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-03-2020 15:37:08
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช