Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

       

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ดังกล่าว ในพื้นที่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวในตลาดสดทั้งภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-03-2020 20:16:14
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช