Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาและบรรเทาสาธารภัย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาและบรรเทาสาธารภัย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  โดย ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075 – 348118 และ 075-342880 ต่อ 138  สถานีดับเพลิงคูขวาง 075-342883 สถานีดับเพลิงศูนย์วัดเพชรจริก 075-357399 และสถานีดับเพลิงศูนย์เบญจมฯ 075-447054  หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-03-2020 15:34:10
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช