Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

       

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีพระบรมราชคุณาประการแก่ประเทศ ทั้งด้านการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ หรือในด้านทำนุบำรุงศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  31-03-2020 11:02:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช