Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                           คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมรายงานสถานการณ์ ประจำวัน ทั้งนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีแผนล้างสถานที่สาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยสามารถติดตามแผนการปฏิบัติการดังกล่าว ได้ทางเพจเฟซบุ๊ค ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-04-2020 09:53:14
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช