Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 )
สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 )

       

สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 ) ดังนี้ เปิดให้บริการเข้า-ออก ทางเดียว  พร้อมตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้น การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย จัดวางจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้ารับบริการ

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-04-2020 09:51:59
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช